Bjørgo-grøneriet

"Grøneri" er det norsk-amerikanske ordet for "granary" - et stabbur for oppbevaring av hvete og andre kornsorter. Museets "grøneri" ble bygget i 1870-årene av Sjur L. Bjørgo. Han var fra Voss og reiste med sin kone Ingeborg til Amerika i 1866. Etter en tid i Wisconsin slo de seg ned nord-øst for Decorah, Iowa. Han kjøpte jord i et område som het "Tekslebottom" etter den første settleren, Torkil Jensen fra Teksle i Numedal. Bjørgo drev farmen sin fra 1873 til 1923. Grøneriet ble demontert i USA og gjenreist i Norge i 1982.

  • F1020022.JPG