Leet-Christopher skole

Høsten 2006 ble et full møblert norsk-amerikansk skolehus donert til Migrasjonsmuseet. Opprinnelig lå det i det lille tettstedet Letcher, i Sanborn County i South Dakota, et område med mange norske innvandrere. Det het ”Leet Schoolhouse” etter en tidlig innvandrer og er bygd i 1882. Det var i bruk helt til 1968.

Da skolen ble nedlagt, ble bygningen kjøpt for en dollar av en nabo, Richard Christopher, som selv hadde vært elev der. Han flyttet det på en traktor hjem til seg og hadde det på gården sin fram til han donerte det til museet. Christopher hadde sikret huset med alt innhold, som pulter, kateter, orgel, steintavle, lærebøker, skrivebøker, prosjektarbeid og globuser. Alt dette skaper et levende bilde av en norsk-amerikansk grunnskole i den amerikanske Midtvesten.

Museet har gjenreist skolehuset med alt interiør. Den ble offisielt åpnet i juni 2015.

  • Skoleklasse på vei inn til skoletime i Leet-Cristopher skolen på Migrasjonsmuseet
    1/2
    Skoleklasse på vei inn til skoletime i Leet-Cristopher skolen på Migrasjonsmuseet
  • Skoletime, Leet-Christopher skolen på Migrasjonsmuseet
    2/2
    Skoletime, Leet-Christopher skolen på Migrasjonsmuseet