MOVES for en bedre fremtid

Mennesker har til alle tider flyttet for å få et bedre liv. Drivkraften er den samme for alle mennesker uansett tid og rom, men betydningen av ordet ”bedre” er forskjellig for hver enkelt.

Du kan flytte for å få en bedre jobb, fordi du møter den store kjærligheten, for at du vil forlate storbyen til fordel for et liv på landet, eller du har blitt tvunget til å flykte på grunn av krig.

Denne utstillingen presenterer ulike menneskers historier og grunner til at de har flyttet.

  • MOVES.jpg
    1/1

Forskningsprosjektet "Ny i Indre Skandinavia"

Utstillingen ble til som en del av Interreg-prosjektet: Ny i Indre Skandinavia.

Tanken bak prosjektet var å se og synliggjøre; at nye innvandrergrupper skal føle seg sett. Å være representert i arkiver og på museum er en del av det å være integrert i et samfunn. Vi ville synliggjøre faktiske forhold rundt immigrasjon i dag, og bruke historiske og nåtidige erfaringer og historier for å vise ulike aspekter rundt fenomenet migrasjon.

Prosjekteierne var Sverige Amerika Centret i Karlstad, Sverige og Anno museum ved flerkulturelt kunnskaps- og kompentansesenter, Glomdalsmuseet i Elverum og Migrasjonsmuseet i Ottestad. I tillegg deltok flere partnere i både Sverige og Norge: Karlstads universitet, Framtidsmuseet, Dalarnas museum, Opplandsarkivet-avd. Maihaugen, Akershusmuseet, Svenska Emigrantinstitutet i Växjö og Hedmark fylkeskommune.