Utvandrerkirken

Kirkene var sentrale elementer i livet til de norske i Amerika, både som religiøse og sosiale møtesteder. Oak Ridge Lutheran Church, som det opprinnelig het, ble bygget i 1896 av nordmannen Ole Haraldsen. Den lå på et høydedrag utenfor byen Houston, sør-øst i Minnesota. Menigheten ble grunnlagt av åtte familier og kirken var i bruk fra 1896 til 1967. Tre prester hadde sine kall i denne kirken; far og sønn Kristian og Nils S. Magelsen og Isak R. Gronlid. Alle med norsk bakgrunn. Etter gjenoppbyggingen her på museet, ble den vigslet på nytt som Den norske utvandringens minnekirke 11. august 2002. I dag brukes den til gudstjenester, vielser, konserter og andre kulturarrangement.

 • Blyglassvindu i Utvandrerkirken, Migrasjonsmuseet
  1/3
  Blyglassvindu i Utvandrerkirken, Migrasjonsmuseet
 • Utvandrerkirken, Migrasjonsmuseet
  2/3
  Utvandrerkirken, Migrasjonsmuseet
 • Utvandrerkirkea - prekestol
  3/3
  Prekestolen i Utvandrerkirken, Migrasjonsmuseet